RAXIMOV NABIJON MAMASOLIYEVICH

   “Navoiypaxtasanoat hududiy filiali” MCHJ direktori

   Telefon: 0 (436) 770-35-35
   Faks:      0 (436) 770-28-50
   Elektron pochta: info@nps.uz

   Qabul kunlari: Har haftaning juma kuni soat 14.00 dan 16.00 gacha
  • Tarjimai hol

  • Xizmat vazifalari va majburiyatlari

  • Direktorga murojaat qilish

Tug'ilgan sana

17 aprel 1982 yil 

Tug'ilgal joyi

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

Millati

O'zbek

Ma'lumoti

Oliy, 2004 yil Samarqand qishloq xo'jalik instituti

Mutaxassisligi

Qishloq xo'jalik ekinlari urug'chiligi va selektsiyasi

Tuzumdagi ish staji

2008 yildan

Egallab turgan lavozimida

2016 yildan

- «Navoiypaxtasanoat hududiy filiali» direktori zimmasig'a yuqlatilg'an vazifalarning' bajarilishi uchun umumiy rahbarlikni olib boradi va shahsan javob beradi, ishonib topshirilg'an vazifalar uchun direktor o'rinbosarlari, bo'lim hamda hizmat boshliqlarining' mas'uliyat darajasini belg'ilaydi.
- «Navoiypaxtasanoat hududiy filiali» direktori «O'zpaxtasanoat» aqsiyadorliq jamiyati tarqibig'a qiruvchi Navoiy viloyatidagi paxta tozalash korxonalari, tashkilotlari bajarishi shart bo'lgan buyruqlarni chiqaradi, ko'rsatmalar beradi.
- Zarur bo'lg'an hollarda viloyatdag'i bosh?a tashqilotlar va qorhonalar bilan birg'aliqda buyru?lar yoqi bosh?a normativ ?ujjatlar ishlab chi?adi va imzolaydi.
- Tizim qorhonalari va tashqilotlarining' amaldag'i ?onunchiliqqa zid bo'lg'an buyru?larini to'htatib ?o'yadi, zarur ?ollarda ularni beqor ?iladi.
- «Navoiypaxtasanoat hududiy filiali» direqtori apparati lavozimlarig'a hodimlarni tayinlaydi va ishdan bo'shatadi.
- «Navoiypaxtasanoat hududiy filiali» direqtori nomidan ishonchnomalar beradi, amaldag'i ?onunchiliqqa asosan filial mulqig'a va mabla?ig'a eg'aliq ?iladi.
- Tizimdag'i qorhonalarning' ijtimoiy tarmoqlari qompleqsini rivojlanishig'a, me?nat jamoalari tomonidan tashabbusqorliq va tadbirqorliqning' namoyon bo'lishi uchun sharoit yaratishg'a, ho'jaliq musta?illig'ini rivojlantirilishig'a ra?barliq ?iladi.
- Ishlab chiqarish samaradorlig'ini oshirish uchun moddiy va ma'naviy ra?batlantirish choralarini ?o'llanishini, shuning'deq ?ar bir hodimning' ishonib topshirilg'an ish va jamoa ishining' yaqunlari uchun mas'uliyatini quchaytirilishini ta'minlaydi.
- O'z mabalag'lari va qarzga oling'an mablag'lar hisobig'a ombor binolari, turar joy uylari, madaniy-maishiy ob'eqtlar ?urilishini tashqil etadi.

   ABDIEV JAHONQUL SHAMSIEV

   “Navoiypaxtasanoat hududiy filiali” MCHJ direktori o'rinbisari

   Telefon: 0 (436) 770-28-48
   Faks:      0 (436) 770-28-50
   Elektron pochta: info@nps.uz

   Qabul kunlari: Seshanba va payshanba kunlari soat 08.00 dan 11.00 gacha
  • Tarjimai hol

  • Xizmat vazifalari va majburiyatlari

  • Murojaat qilish

Tug'ilgan sana

11 oktyabr 1959 yil 

Tug'ilgal joyi

Navoiy viloyati Navbahor tumani

Millati

O'zbek

Ma'lumoti

Oliy, 1983 yil Toshkent to'qimachilik yengil sanoati instituti

Mutaxassisligi

Muhandis mexanik texnolog

Tuzumdagi ish staji

1983 yildan

Egallab turgan lavozimida

2016 yildan

- Жамиятнинг пахтани кайта ишлаш, корхоналар истиқболини белгилаш, маҳсулотларнинг сифатини яхшилаш, маҳсулотлар юклаш бўйича фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистан Республикасида корхоналар тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ равишда раҳбарлик қилади.
- Ҳукумат томонидан илмий-техникавий тараққиёт ва ишлаб чиқариш ўсишининг юқори суръатига эришиш учун қўйилган вазифаларга мувофиқ саноатнинг барча йўналишлари бўйича такомиллаштириш, реконструкция қилиш, техникавий жиҳатдан қайта қуроллантириш комплекс дастурларини, уни ихтисослаштириш ва кооперация асосида бирлаштиришнинг техникавий сиёсатини, корхонанинг ривожланиш истиқболларини ва амалга ошириш йўлларини белгилайди.
- Ишлаб чиқаришнинг техникавий жиҳатдан тайёрлаш даражасининг доимий ўсишини, унинг самарадорлиги, маҳсулот ишлаб чиқариш учун моддий, молиявий ва меҳнат сарфларини камайтиришни, давлат стандартлари, техникавий шартларга мувофиқ унинг юқори сифатини, ишлаб чиқариш фондлари ва барча турда¬ги ресурслардан мақсадга мувофиқ фойдаланишни таъминлайди.
- Жамият тизимидаги корхоналарни келажак истиқболидаги ривожланиши, реконструкция қилиш ва ҳозирги замон талабларига мослаш режаларини, ишлаб чиқаришнинг атроф муҳитга зарарли таъсирининг олдини олиш бўйича тадбирларни ишлаб чиқишга, қулай ва хавфсиз меҳнат шароитлари яратишга раҳбарлик қилади.
- Янги техника ва технологияни жорий қилиш режаларини, ташкилий-техникавий тадбирлар режалари ишлаб чиқилишини ва уларнинг бажарилишини ташкил этади. Лойиҳа ечимларининг самарадорлигини, ишлаб чиқаришни ўз вактида ва сифатли тайёрлашни, асбоб-ускуналарни техник жиҳатдан ишлатилишини, таъмирланишини ва янгилашни, маҳсулотни такомиллаштириш ва ишлаб чиқариш жараёнида юксак сифат даражасига эришилишини таъминлайди.
- Ҳозирги замон фани ва техникаси ютуқлари, патент тадқиқотлари натижалари, шунингдек илғор тажриба асосида пахта толасининг сифатини яхшилаш ишларини ташкил этади. Ишлаб чиқаришга технологик жараёнларни комплекс механизациялаш ва автоматлаштириш воситаларини жорий этишни, кўп меҳнат талаб қиладиган нормативларни ва хом-ашё ҳамда материаллар сарфлаш меъёрларини ишлаб чиқишни ташкил қилади.
- Лойиҳа ва технология интизомлари, меҳнат муҳофазаси, техника хавф¬сизлиги, ишлаб чиқариш санитарияси ва ёнғинга қарши ҳимоя қоидалари ва нормаларига, Давлат техника назорати, сани¬тария ва бошқа органларнинг талабларига риоя қилиш юзасидан назорат олиб боради, Техникавий ҳужжатлар ўз вақтида тайёрланишини таъминлайди. Механик-энергетик хизмат кўрсатиш бўйича ишларни мувофиқлаштиради.
- Ишлаб чиқаришни, меҳнатни ва бошқаришни ташкил этишни такомиллаштириш бўйича чоралар кўради. Кадрларни тайёрлаш ва малакасини оширишни узлуксиз такомиллаштиришлишини таъминлайди. Корхонанинг техника хизматлари фаолиятига раҳбарлик қилади, корхоналаринг иш якунларини, меҳнат ва ишлаб чиқариш интизоми ҳолатини назорат қилади.

   SAMADOV AKBAR XALIMOVICH

   “Navoiypaxtasanoat hududiy filiali” MCHJ direktori o'rinbosari

   Telefon: 0 (436) 770-28-55
   Faks:      0 (436) 770-28-50
   Elektron pochta: info@nps.uz

   Qabul kunlari: Chorhanba va shanba kunlari soat 08.00 dan 11.00 gacha
  • Tarjimai hol

  • Xizmat vazifalari va majburiyatlari

  • Murojaat qilish

Tug'ilgan sana

22 sentabr 1972 yil 

Tug'ilgal joyi

Navoiy viloyati Qiziltepa tumani

Millati

O'zbek

Ma'lumoti

Oliy, 1995 yil Toshkent Moliya instituti

Mutaxassisligi

Hisobchi iqtisodchi

Tuzumdagi ish staji

1995 yildan

Egallab turgan lavozimida

2016 yildan

- Пахта хом-ашёсини тайёрлаш, соҳа корхоналарининг истиқболини белгилаш, иқтисодий ривожланишида Ўзбекистан Республикасининг «Ўзбекистан Республикасида корхоналар тўғрисида»ги қонунга мувофиқ равишда раҳбарлик қилади. Корхоналарда энг юқори иқтисодий самарага эришиш мақсадида хўжалик фаолиятини ташкил этишга, корхоналарининг резервларини аниқлашга ва фойдаланишга йўналтирилган иқтисодий режалаштириш ишларига ва уларни амалга оширилишига раҳбарлик қилади.
- Корхоналарнинг хўжаликлар билан улар томонидан етиштирилган пахта учун контрактация шартномалари тузишни ташкил этади. Тузилган контрактация шартномаларининг бажарилиши ва хўжаликлар билан ҳисоб-китобларни назорат қилади.
- Хўжаликлар билан ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун Молия вазирлиги ҳузуридаги “Жамгарма” маблағларини жалб этилиши ва уларнинг қайтарилиши бўйича ишларни амалга оширади.
- Маҳсулот сотиш шартномаларининг тузилиши ва бажарилишини назорат қилади. Истеъмолчилар билан ҳисоб-китоблар, дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни камайтириш чораларини ишлаб чиқади. Жамият ва тизимдаги корхоналар фаолиятини узлуксиз таъминлаш учун маблағ билан ўз вақтида таъминланишини назорат қилади.
- Жамият ва тизим корхоналарининг банк ва молия ишларининг тўғри ташкил этилишини назорат қилади. Тизимдаги корхоналарнинг барча фаолият турлари бўйича истиқбол, йиллик, чорак ва ойлик режаларини ишлаб чиқишда иштирок этади. Толага, чигитга, момиққа моддий ва мехнат сарфларининг техникавий-иқтисодий нормативларини, бир марталик, вақтинчалик ва доимий нархлар лойиҳасини ишлаб чиқишни ташкил қилади. - Ишлаб чиқаришнинг рентабеллигини ошириш, ҳудудий филиал ҳамда тизим корхоналари фойдасининг ортишини, маҳсулотни сотиш режаси ва фойда олиш режаси бажарилиши устидан назорат ўрнатишни таъминлайди.
- Иқтисодий рағбатлантириш фондларини сарфлаш сметаси лойиҳасини ишлаб чиқишни таъминлайди. Молия интизомига роия этилиши устидан доимий назорат олиб боришни ташкил этади. Корхоналар маҳсулотининг улгуржи нархлари лойиҳасига хулоса тайёрлашни, бўлимларда иқтисодий ишларни ташкил этишга услубий раҳбарлик қилади.