DAVLAT STANDARTLARI

 • Paxta xom ashyosi

  Belgilanishi

  Nomlanishi

  Joriy etilgan sana

  Amal qilish muddati

  O’zDSt 615:2008 Paxta. Texnikaviy shartlar
  Хлопок-сырец. Технические условия
  30.08.2008 20.08.2018
  O’zDSt 643:2006 Paxta. Namuna tanlab olish usullari
  Хлопок-сырец. Методы отбора проб
  25.03.2006 01.09.2016
  O’zDSt 644:2006 Paxta. Namlikni aniqlash usullari
  Хлопок-сырец. Методы определения влажности
  25.03.2006 01.09.2016
  O’zDSt 592:2008 Paxta. Ifloslikni aniqlash usullari
  Хлопок-сырец. Методы определения засоренности
  20.09.2008 20.09.2018
  O’zDSt 593:2008 Paxta. Paxta tolasining tavsifnomalarini aniqlash usullari
  Хлопок-сырец. Методы определения характеристик хлопкового волокна
  20.09.2008 20.09.2018
  *O’z 642:2013 DSt Urug'lik paxta. Taxnikaviy shartlar
  Хлопок-сырец семенной. Технические условия.
  06.09.2013 Amal qilish muddati cheklanmagan

  * «Navurug'nazorat» texnik qo'mitasining faoliyati doirasiga kiradi

 • Tola maxsuloti

  Belgilanishi

  Nomlanishi

  Joriy etilgan sana

  Amal qilish muddati

  O’zDSt 604:2001 Paxta tolasi. Texnikaviy shartlar
  Волокно хлопковое. Технические условия
  01.05.2001 01.09.2016
  O’zDSt 614:2014 Paxta tolasi. Намуна танлаб олиш усуллари Волокно хлопковое. Методы отбора проб 10.10.2014 10.10.2019
  O’zRH 73-01:2001 Paxta tolasi. HVI tizimida ko'rsatgichlarni o'lchash tartibi
  Волокно хлопковое. Порядок измерений показателей на системе HVI
  01.05.2001 cheklanmagan
  O’zDSt 618:2014 Paxta tolasi. Pishib etilganlikni aniqlash usullari
  Волокно хлопковое. Методы определения зрелости
  10.10.2014 10.10.2019
  O’zDSt 619:2014 Paxta tolasi. Solishtirma uzilish kuchini aniqlash usullari
  Волокно хлопковое. Методы определения удельной разрывной нагрузки
  10.10.2014 10.10.2019
  O’zDSt 620:2014 Paxta tolasi. Chiziqli zichlik va mikroneyrko'rsatgichini aniqlash usullari
  Волокно хлопковое. Методы определения линейной плотности и показателя микронейр
  10.10.2014 10.10.2019
  O’zDSt 629:2010 Paxta tolasi. Rangi va tashqi ko'rinishini aniqlash usullari
  Волокно хлопковое. Методы определения цвета и внешнего вида
  01.10.2010 01-20-2015
  O’zDSt 632:2010 Paxta tolasi. Nuqson va iflos aralashmalar miqdorini aniqlash usullari
  Волокно хлопковое. Методы определения содержания пороков и сорных примесей
  01.10.2010 01.10.2015
  O’zDSt 633:2010 Paxta tolasi. Uzunlikni aniqlash usullari
  Волокно хлопковое. Методы определения длины
  01.10.2010 01.10.2015
  O’zDSt 634:2010 Paxta tolasi. Namlikning massaviy nisbatini aniqlash usullari
  Волокно хлопковое. Методы определения массового отношения влаги
  01.10.2010 01.10.2015

  * «Navurug'nazorat» texnik qo'mitasining faoliyati doirasiga kiradi

 • Urug'lik chigit

  Belgilanishi

  Nomlanishi

  Joriy etilgan sana

  Amal qilish muddati

  *O’z DSt 663:2006 Urug'lik chigit. Taxnikaviy shartlar
  Семена хлопчатника посевные. Технические условия
  11.10.2006 11.10.2016
  O’zDSt 597:2008 Texnik chigit. Nuqsondor chigitni aniqlash usuli
  Семена хлопчатника технические. Метод определения дефектных семян
  20.09.2008 20.09.2018
  O’zDSt 599:2008 Texnik chigit. Mineral va organik aralashmalarni aniqlash usuli
  Семена хлопчатника технические. Метод определения минерального и органического сора
  20.09.2008 20.09.2018
  O’zDSt 598:2008 Texnik chigit. Namuna tanlab olish usuli
  Семена хлопчатника технические. Методы отбора проб
  25.09.2008 25.09.2018
  O’zDSt 600:2008 Texnik chigit. Namlikning vazniy ulushini aniqlash usuli
  Семена хлопчатника технические. Методы определения массовой доли влаги
  25.09.2008 25.09.2018
  O’zDSt 601:2008 Texnik chigit. Chigit tukdorligini aniqlash usuli
  Семена хлопчатника технические. Метод определения опушенности
  25.09.2008 25.09.2018
  O’z DSt 602:2008 Texnik chigit. Yog'dorlikni aniqlash usuli
  Семена хлопчатника технические. Метод определения масличности
  25.09.2008 25.09.2018
  O’zDSt 603:2008 Texnik chigit. Chigitdagi yog' kislotasining sonini aniqlash usuli
  Семена хлопчатника технические. Метод определения кислотного числа масла в семенах
  25.09.2008 25.09.2018
  O’z DSt 596:2009 Texnik chigit. Texnikaviy shartlar
  Семена хлопчатника технические. Технические условия
  10.10.2014 cheklanmagan

  * «Navurug'nazorat» texnik qo'mitasining faoliyati doirasiga kiradi